Wybór wariantu – NAU - Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży – NAU - Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży NAU Sklep
 

Maluchy i bobasy

Świat jest pełen niespodzianek dla odkrywającego go malucha. Zadbaj o jego bezpieczeństwo dzięki szerokiemu zakresowi ochrony, niewielkiej liczbie wyłączeń i doskonałej cenie ubezpieczenia, które swoją siłę pokazuje gdy przydarzy się coś niefortunnego.

Nasze ubezpieczenie obejmuje ochroną Twojego malucha - albo maluchy:) - przez 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Niezależnie od tego czy harcują w domu, żłobku czy w przedszkolu.

Główne korzyści:
  • pełna ochrona ubezpieczeniowa: od zatruć pokarmowych po porażenie piorunem
  • świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu NW lub choroby, w tym Covid-19
  • ochrona na wypadek poważnych chorób
  • zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
  • szybka i sprawna likwidacja szkód

W przypadku ubezpieczenia NNW dzieci ważna jest nie tylko cena, ale i jego zakres. Naszym zdaniem to najlepsze ubezpieczenie NNW dla maluchów dostępne na rynku. Nie rzucamy słów na wiatr! Jeśli znajdziesz tańsze ubezpieczenie z takim zakresem jak nasze, zwrócimy Ci jego koszt.

Należy podać kod
Zatwierdź kod

Wskazówka:
Zaznacz przedział wiekowy dziecka zgodnie z etapem nauczania, na którym obecnie się znajduje i wybierz wariant ubezpieczenia.
Masz więcej pociech? Swobodnie nawiguj między etapami nauczania i wybieraj warianty dla każdego z nich.
Z NAU kupujesz ubezpieczenie dla wszystkich w jednym koszyku!

Zakupione ubezpieczenie (NNW dziecka oraz NNW rodzica) obowiązuje od 1 dnia następnego miesiąca od daty zakupu.

WariantyWarianty ubezpieczenia

NNW
Wariant I

3800
rocznie

NNW
Wariant II

5500
rocznie

NNW
Wariant III

10000
rocznie

BestsellerBestseller
LICZBA DZIECI DO UBEZPIECZENIA
OchronaZakres ubezpieczenia
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
15 000 zł 25 000 zł 50 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu na terenie placówki oświatowej
18 750 zł 31 250 zł 62 500 zł
za 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW do 70% uszczerbku
150 zł 250 zł 500 zł
za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW powyżej 70% uszczerbku
300 zł 500 zł 1 000 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (nowość zakup lub naprawa okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 200 zł)
do 4 500 zł do 7 500 zł do 15 000 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
do 4 500 zł do 7 500 zł do 15 000 zł
300 zł 500 zł 1 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW
22 500 zł 37 500 zł 75 000 zł
30 000 zł 50 000 zł 100 000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym zawał serca i udar mózgu do 60 rż.)
2 250 zł 3 750 zł 7 500 zł
Śmierć obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym zawał serca i udar mózgu do 60 rż.)
4 500 zł 7 500 zł 15 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
3 750 zł 6 250 zł 12 500 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego
pneumokokowego zapalenia płuc,
meningokokowego zapalenia opon mózgowych
1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych bąblowica,
toksoplazmoza, wścieklizna
750 zł 1 250 zł 2 500 zł
225 zł 375 zł 750 zł
150 zł 250 zł 500 zł
300 zł 500 zł 1 000 zł
750 zł 1 250 zł 2 500 zł
Zadławienie skutkujące pobytem w szpitalu
200 zł 200 zł 200 zł
Usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha wymagające interwencji laryngologa
100 zł 100 zł 100 zł
Koszty porady psychologa w związku z NW Ubezpieczonego, śmiercią rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW
do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Koszty porady psychiatry w związku z leczeniem depresji u Ubezpieczonego
do 300 zł do 300 zł do 300 zł
Koszty poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
zwrot kosztów poszukiwania dziecka w wieku do 18 r.ż. w przypadku jego zaginięcia, tj:
– koszt wynajęcia detektywa,
- umieszczenia informacji w mediach,
- wydrukowania ulotek informacyjnych
do 3 000 zł do 5 000 zł do 10 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
32 500 zł 47 500 zł 85 000 zł
100 zł/dzień 100 zł/dzień 100 zł/dzień
Dodatkowe jednorazowe świadczenie (przy minimum 5 dniowym pobycie w szpitalu) – dot. NW
350 zł 350 zł 350 zł
25 zł/dzień 25 zł/dzień 25 zł/dzień
50 zł/dzień 50 zł/dzień 50 zł/dzień
Dodatkowe jednorazowe świadczenie (przy minimum 5 dniowym pobycie w szpitalu) – dot. choroby
100 zł 100 zł 100 zł
25 zł/dzień 25 zł/dzień 25 zł/dzień
1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Koszty operacji plastycznych w wyniku NW do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
Koszty Leczenia w Wyniku NW poniesione na terenie RP:
w tym:
rehabilitacja w wyniku NW
odbudowa stomatologiczna uszkodzonego zęba stałego,
zwrot kosztów leków
do 2 000 zł

do 2 000 zł
do 500 zł
do 100 zł
do 2 500 zł

do 2 000 zł
do 500 zł
do 100 zł
do 3 000 zł

do 2 000 zł
do 500 zł
do 100 zł
150 zł 150 zł 150 zł
Assistance do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł
Koszt pogrzebu ubezpieczonego do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł
1 000 zł
150 zł
150 zł
200 zł
1 000 zł
150 zł
150 zł
200 zł
1 000 zł
150 zł
150 zł
200 zł
Wyczynowe uprawianie sportu w cenie
Wariant I

15000 00

za
38 00 zł rocznie

OchronaZakres ubezpieczenia

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

15 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu na terenie placówki oświatowej

18 750 zł

za 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW do 70% uszczerbku

150 zł

za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW powyżej 70% uszczerbku

300 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (nowość zakup lub naprawa okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 200 zł)

do 4 500 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 4 500 zł

Świadczenie jednorazowe

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

22 500 zł

Łączne świadczenie do wypłaty

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym zawał serca i udar mózgu do 60 rż.)

2 250 zł

Śmierć obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym zawał serca i udar mózgu do 60 rż.)

4 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

3 750 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego
pneumokokowego zapalenia płuc,
meningokokowego zapalenia opon mózgowych

1 000 zł

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych bąblowica,
toksoplazmoza, wścieklizna

750 zł

Dodatkowe jednorazowe świadczenie

Dodatkowe jednorazowe świadczenie

Dodatkowe jednorazowe świadczenie

Pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu - dodatkowe jednorazowe świadczenie

Zadławienie skutkujące pobytem w szpitalu

200 zł

Usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha wymagające interwencji laryngologa

100 zł

Koszty porady psychologa w związku z NW Ubezpieczonego, śmiercią rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW

do 500 zł

Koszty porady psychiatry w związku z leczeniem depresji u Ubezpieczonego

do 300 zł

Koszty poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
zwrot kosztów poszukiwania dziecka w wieku do 18 r.ż. w przypadku jego zaginięcia, tj:
– koszt wynajęcia detektywa,
- umieszczenia informacji w mediach,
- wydrukowania ulotek informacyjnych

do 3 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

32 500 zł

Płatny od 1-go dnia max. za 100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu).

Dodatkowe jednorazowe świadczenie (przy minimum 5 dniowym pobycie w szpitalu) – dot. NW

350 zł

Płatny od 1-go dnia max. za 10 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu) – dot. NW

Płatny od 2-go dnia max. za 100 dni pobytu w szpitalu

Dodatkowe jednorazowe świadczenie (przy minimum 5 dniowym pobycie w szpitalu) – dot. choroby

100 zł

Płatny od 2-go dnia max. za 10 dni pobytu w szpitalu, - dot. choroby

(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata mowy, utrata wzroku, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów)
Jednorazowe świadczenie

Koszty operacji plastycznych w wyniku NW

do 5 000 zł

Koszty Leczenia w Wyniku NW poniesione na terenie RP:
w tym:
rehabilitacja w wyniku NW
odbudowa stomatologiczna uszkodzonego zęba stałego,
zwrot kosztów leków

do 2 000 zł

do 2 000 zł
do 500 zł
do 100 zł

Jednorazowe świadczenie

Assistance

do 5 000 zł

Koszt pogrzebu ubezpieczonego

do 2 000 zł

Jednorazowe świadczenie

Wyczynowe uprawianie sportu w cenie

Wariant II

25000 00

za
55 00 zł rocznie

OchronaZakres ubezpieczenia

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

25 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu na terenie placówki oświatowej

31 250 zł

za 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW do 70% uszczerbku

250 zł

za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW powyżej 70% uszczerbku

500 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (nowość zakup lub naprawa okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 200 zł)

do 7 500 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 7 500 zł

Świadczenie jednorazowe

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

37 500 zł

Łączne świadczenie do wypłaty

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym zawał serca i udar mózgu do 60 rż.)

3 750 zł

Śmierć obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym zawał serca i udar mózgu do 60 rż.)

7 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

6 250 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego
pneumokokowego zapalenia płuc,
meningokokowego zapalenia opon mózgowych

1 000 zł

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych bąblowica,
toksoplazmoza, wścieklizna

1 250 zł

Dodatkowe jednorazowe świadczenie

Dodatkowe jednorazowe świadczenie

Dodatkowe jednorazowe świadczenie

Pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu - dodatkowe jednorazowe świadczenie

Zadławienie skutkujące pobytem w szpitalu

200 zł

Usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha wymagające interwencji laryngologa

100 zł

Koszty porady psychologa w związku z NW Ubezpieczonego, śmiercią rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW

do 500 zł

Koszty porady psychiatry w związku z leczeniem depresji u Ubezpieczonego

do 300 zł

Koszty poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
zwrot kosztów poszukiwania dziecka w wieku do 18 r.ż. w przypadku jego zaginięcia, tj:
– koszt wynajęcia detektywa,
- umieszczenia informacji w mediach,
- wydrukowania ulotek informacyjnych

do 5 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

47 500 zł

Płatny od 1-go dnia max. za 100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu).

Dodatkowe jednorazowe świadczenie (przy minimum 5 dniowym pobycie w szpitalu) – dot. NW

350 zł

Płatny od 1-go dnia max. za 10 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu) – dot. NW

Płatny od 2-go dnia max. za 100 dni pobytu w szpitalu

Dodatkowe jednorazowe świadczenie (przy minimum 5 dniowym pobycie w szpitalu) – dot. choroby

100 zł

Płatny od 2-go dnia max. za 10 dni pobytu w szpitalu, - dot. choroby

(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata mowy, utrata wzroku, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów)
Jednorazowe świadczenie

Koszty operacji plastycznych w wyniku NW

do 5 000 zł

Koszty Leczenia w Wyniku NW poniesione na terenie RP:
w tym:
rehabilitacja w wyniku NW
odbudowa stomatologiczna uszkodzonego zęba stałego,
zwrot kosztów leków

do 2 500 zł

do 2 000 zł
do 500 zł
do 100 zł

Jednorazowe świadczenie

Assistance

do 5 000 zł

Koszt pogrzebu ubezpieczonego

do 2 000 zł

Jednorazowe świadczenie

Wyczynowe uprawianie sportu w cenie

Wariant III

50000 00

za
100 00 zł rocznie

OchronaZakres ubezpieczenia

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

50 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu na terenie placówki oświatowej

62 500 zł

za 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW do 70% uszczerbku

500 zł

za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW powyżej 70% uszczerbku

1 000 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (nowość zakup lub naprawa okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 200 zł)

do 15 000 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 15 000 zł

Świadczenie jednorazowe

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

75 000 zł

Łączne świadczenie do wypłaty

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym zawał serca i udar mózgu do 60 rż.)

7 500 zł

Śmierć obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym zawał serca i udar mózgu do 60 rż.)

15 000 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

12 500 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego
pneumokokowego zapalenia płuc,
meningokokowego zapalenia opon mózgowych

1 000 zł

Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych bąblowica,
toksoplazmoza, wścieklizna

2 500 zł

Dodatkowe jednorazowe świadczenie

Dodatkowe jednorazowe świadczenie

Dodatkowe jednorazowe świadczenie

Pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu - dodatkowe jednorazowe świadczenie

Zadławienie skutkujące pobytem w szpitalu

200 zł

Usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha wymagające interwencji laryngologa

100 zł

Koszty porady psychologa w związku z NW Ubezpieczonego, śmiercią rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW

do 500 zł

Koszty porady psychiatry w związku z leczeniem depresji u Ubezpieczonego

do 300 zł

Koszty poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia
zwrot kosztów poszukiwania dziecka w wieku do 18 r.ż. w przypadku jego zaginięcia, tj:
– koszt wynajęcia detektywa,
- umieszczenia informacji w mediach,
- wydrukowania ulotek informacyjnych

do 10 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

85 000 zł

Płatny od 1-go dnia max. za 100 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu).

Dodatkowe jednorazowe świadczenie (przy minimum 5 dniowym pobycie w szpitalu) – dot. NW

350 zł

Płatny od 1-go dnia max. za 10 dni pobytu w szpitalu (przy min. 3 dniowym pobycie w szpitalu) – dot. NW

Płatny od 2-go dnia max. za 100 dni pobytu w szpitalu

Dodatkowe jednorazowe świadczenie (przy minimum 5 dniowym pobycie w szpitalu) – dot. choroby

100 zł

Płatny od 2-go dnia max. za 10 dni pobytu w szpitalu, - dot. choroby

(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata mowy, utrata wzroku, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów)
Jednorazowe świadczenie

Koszty operacji plastycznych w wyniku NW

do 5 000 zł

Koszty Leczenia w Wyniku NW poniesione na terenie RP:
w tym:
rehabilitacja w wyniku NW
odbudowa stomatologiczna uszkodzonego zęba stałego,
zwrot kosztów leków

do 3 000 zł

do 2 000 zł
do 500 zł
do 100 zł

Jednorazowe świadczenie

Assistance

do 5 000 zł

Koszt pogrzebu ubezpieczonego

do 2 000 zł

Jednorazowe świadczenie

Wyczynowe uprawianie sportu w cenie

Ładowanie wariantów...
 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

W górę