O nas – NAU - Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży

O ubezpieczeniach NAU

Czym dokładnie jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Jest to program w ramach którego niepełnoletni ubezpieczony otrzymuje świadczenie za doznane wypadki czy uszczerbki ciała. Niewątpliwie jest to ogromne wsparcie dla rodziców w trudnych sytuacjach. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków najczęściej zawierane są w formie grupowej (przystępuje wielu uczniów jednocześnie), co ma znaczący wpływ na atrakcyjność ceny - niskie składki w stosunku do zakresu ochrony i świadczeń dodatkowych.

Według danych statystycznych udostępnionych przez SIO w roku szkolnym 2017/2018 w szkole doszło do ponad:

54tyś. wypadków

Co można zrobić, żeby ograniczyć skutki wypadków?
Z pomocą spieszą ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży.

Sprawdź nasze ubezpieczenia

Czym dokładnie jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Jest to program w ramach którego niepełnoletni ubezpieczony otrzymuje świadczenie za doznane wypadki czy uszczerbki ciała. Niewątpliwie jest to ogromne wsparcie dla rodziców w trudnych sytuacjach. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków najczęściej zawierane są w formie grupowej (przystępuje wielu uczniów jednocześnie), co ma znaczący wpływ na atrakcyjność ceny - niskie składki w stosunku do zakresu ochrony i świadczeń dodatkowych.

Na co zwracać uwagę przy wyborze NNW Dzieci i Młodzieży?

1.Suma ubezpieczenia powinna być wysoka

To od niej zależy wysokość wypłacanych świadczeń. Uszczerbek na zdrowiu obliczany jest jako % sumy ubezpieczenia. W NAU suma ubezpieczenia wynosi nawet 40 tys. złotych.

2.Zakres ubezpieczenia

Jakie wypadki i uszkodzenia ciała obejmuje polisa. Ubezpieczenie NAU obejmuje m.in. świadczenia poważne zachorowania jak: nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, cukrzyca, stwardnienie rozsiane, świadczenie za pobyt w szpitalu zarówno w wyniku wypadku, jak i choroby oraz zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych.

3.Zgłoszenie szkody

przystępując do ubezpieczenia należy sprawdzić termin zgłoszenia szkody. W NAU szybko i sprawnie zgłosisz szkodę na dedykowanej infolinii.

4.Wypłaty świadczeń

Jeśli posiadamy różne polisy, możemy sumować wypłatę świadczeń.