NAU Ubezpieczenia – NAU - Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży NAU Sklep
 
NAU Sklep  Ubezpieczenie dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Wybierz sprawdzone ubezpieczenie i zapewnij swojemu dziecku wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach. Zapoznaj się z ofertą NAU - zaufanego partnera oświaty.
Masz kilkoro dzieci? Z NAU kupujesz ubezpieczenie dla wszystkich w jednym koszyku!

Maluchy i bobasy

harcujące w domu, żłobku lub przedszkolu

36 zł/rok

Składka już od

Żłobki Żłobki

Uczniowie

pilnie uczęszczający do podstawówek

41 zł/rok

Składka już od

Szkoła podstawowa Szkoła podstawowa

Młodzież

ze szkół średnich

41 zł/rok

Składka już od

Szkoła Szkoła

Maturzyści

z ochroną na 12 miesięcy niezależnie od wyniku egzaminu 😉

41 zł/rok

Składka już od

Maturzyści Maturzyści

Studenci

z każdej uczelni i dowolnego kierunku

41 zł/rok

Składka już od

Studenci Studenci

Ubezpieczenie rodziców od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Nie zapomnij o sobie! Zakup ubezpieczenia dla dziecka to idealny moment, by ubezpieczyć także siebie. Z NAU zrobisz to w ramach jednego koszyka w kilku prostych krokach!

Rodzice

55 zł/rok

Składka już od

Nnw rodzica Nnw rodzica

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  • Ubezpieczenie NNW dla dzieci chroni przez 24/7 - w szkole i poza nią.
  • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby (w tym COVID-19)
  • ochrona na wypadek poważnych zachorowań
  • zwrot kosztów porady psychiatry w związku z depresją dziecka
  • zwrot kosztów poszukiwania dziecka do 18 r.ż w przypadku zaginięcia
  • wypłata świadczenia z tytułu usunięcia ciała obcego z nosa lub ucha w przypadku żłobków i przedszkoli
 • Aby skorzystać z oferty NNW rodzica należy najpierw wykupić ubezpieczenie NNW dziecka.
 • To ubezpieczenie dodatkowe, które można dokupić do produktu NNW dzieci. Daje on możliwość przeprowadzenia 12 e-konsultacji z lekarzem (z internistą, pediatrą i dietetykiem) w trakcie trwania ubezpieczenia NNW dziecka.
  1. Wejdź na www.interrisk.pl – wybierz Telemedycyna w ubezpieczeniu Edu Plus
  2. Wybierz lekarza: internistę, pediatrę lub dietetyka → termin → metodę (telefon, czat, wideotelefon)
  3. Podaj numer polisy oraz dane osobowe
 • To możliwość codziennych e-rehabilitacji pod nadzorem fizjoterapeuty. Organizacja i pokrycie kosztu:
  • Wizyty wstępnej w Centrum e-Rehabilitacji lub domu Ubezpieczonego,
  • Wizyty kontrolnej i przeprowadzenia oceny stanu zdrowia i ustalenia ewentualnych dalszych potrzeb w zakresie rehabilitacji
  • Wizyta wstępna obejmuje: ocena potrzeb rehabilitacji, instalacja systemu e-Rehabilitacji (aparatury sterująco-telemonitorującej) oraz wyjaśnienie jego funkcjonowania, codziennych sesji e-Rehabilitacji (czas trwania 0,5h) przez okres 30 dni (nadzór fizjoterapeuty)
 • Tak, pod warunkiem, że się uczą i nie są starsze niż 25 lat.
 • Wniosek można zgłosić:
  • poprzez formularz on-line (rekomendowany sposób),
  • e-mailowo – wysyłając skany dokumentów i wypełniony druk zgłoszenia na adres: szkody.nnw@nau.pl,
  • telefonicznie 22 584 10 00,
  • korespondencyjnie (listownie) przesyłając dokumentację na adres centrali NAU,
  • bezpośrednio w centrali NAU.
 • Na zgłoszenie roszczenia masz 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Po tym terminie roszczenie ulega przedawnieniu (art. 819 § 1 k.c.).
  • składkę opłacasz bezpośrednio w szkole należy skontaktować się z placówką oświatową;
  • składkę opłacasz samodzielnie przez Internet (bez udziału placówki oświatowej) numer polisy możesz ustalić telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód (22 584 10 00) lub Biurem Obsługi Klienta (22 696 72 72).

  W przypadku ubezpieczenia „Bezpieczna Rodzina” numer polisy możesz ustalić telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód (22 584 10 00) lub Biurem Obsługi Klienta (22 696 72 72).
 • Nie wszystkie. Dokumentacja medyczna może być kopią. Oryginały wymagane są w przypadku faktur bądź imiennych rachunków, które należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa z dopiskiem: Dział Likwidacji Szkód.
 • Nie. W sytuacji, gdy nie posiadasz rachunku bankowego, świadczenie możesz odebrać w dowolnej placówce Banku Pekao S.A. za okazaniem:
  • decyzji o przyznaniu świadczenia,
  • dokumentu tożsamości.
 • Nie. Należy przedstawić całość dokumentacji medycznej tj. dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku oraz dokumentację z przebiegu leczenia i rehabilitacji.
 • Jednocześnie z przesłaniem decyzji informującej o przyznaniu świadczenia generujemy zlecenie przelewu na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego. Pieniądze na koncie pojawiają się średnio w ciągu 2 dni roboczych.
 • Decyzja podejmowana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów/informacji. W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji w ww. terminie (np. z powodu braku dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów) decyzja zostanie wydana najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.
 • Decyzja podejmowana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów/informacji. W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji w ww. terminie (np. z powodu braku dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów) decyzja zostanie wydana najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.

  Faktyczny czas likwidacji szkód jest jednak krótszy. Aktualny średni czas likwidacji szkód możesz sprawdzić na górze tej strony.
 • Nie. Taka konieczność występuje tylko w sytuacji opłacania składek za ubezpieczenie bezpośrednio w placówce oświatowej.
 • Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia może zgłosić:
  • Ubezpieczony (pełnoletni) lub Ubezpieczający,
  • Uprawniony z umowy ubezpieczenia,
  • Spadkobierca Ubezpieczonego,
  • inna osoba upoważniona przez wyżej wymienione osoby.
 • Szkodę najlepiej zgłosić po zakończonym leczeniu w ciągu 3 lat od zdarzenia. Szkodę można zgłosić telefonicznie, internetowo (strona www), mailowo, listownie lub osobiście w naszej siedzibie.
 • W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy zgłosić szkodę, przedstawić pełną dokumentację medyczną z leczenia oraz oryginały imiennych faktur/rachunków za poniesione koszty.
 • Z samego faktu zachorowania nie, lecz jeżeli w związku z chorobą dziecko przebywało w szpitalu to tak.
 • Koszty rehabilitacji są w puli kosztów leczenia. Należy zgłosić szkodę, przedstawić pełną dokumentację wraz ze skierowaniem na rehabilitację i oryginały imiennych faktur/rachunków.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

W górę