NAU Ubezpieczenia – NAU - Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży NAU Sklep
 
NAU Sklep  

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

Wybierz sprawdzone ubezpieczenie i zapewnij swojemu dziecku pewne wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach. Oferta NAU - zaufanego partnera oświaty od ponad 20 lat - to naszym zdaniem najlepsze ubezpieczenie dzieci dostępne na rynku.
Masz kilkoro dzieci? Z NAU kupujesz ubezpieczenie dla wszystkich w jednym koszyku!

Maluchy i bobasy

harcujące w domu, żłobku lub przedszkolu

38 00

Składka już od

Żłobki Żłobki

Starszaki

pilnie uczęszczające do podstawówek

43 00

Składka już od

Szkoła podstawowa Szkoła podstawowa

Młodzież

ze szkół średnich

41 00

Składka już od

Szkoła Szkoła

Maturzyści

z ochroną na 12 miesięcy niezależnie od wyniku egzaminu 😉

41 00

Składka już od

Maturzyści Maturzyści

Studenci

z każdej uczelni i dowolnego kierunku

41 00

Składka już od

Studenci Studenci

Ubezpieczenie NNW rodziców

Nie zapomnij o sobie! Zakup NNW dziecka to idealny moment, by ubezpieczyć także siebie. Z NAU zrobisz to w ramach jednego koszyka w kilku prostych krokach!

NNW rodzica

Kup produkt NNW dla rodziców

50 00

Składka już od

Nnw rodzica Nnw rodzica

Ubezpieczenia zawsze z bonusem

Jesteś ubezpieczony w NAU? Skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej dla naszych klientów. Abonament telefoniczny w NAU Mobile: rozmowy i SMSy bez limitu oraz 10 GB szybkiego internetu co miesiąc tylko za 9,80 zł.Zadzwoń a nasz konsultant przedstawi Ci szczegóły oferty!
Telefon: +48 459 459 459, +48 22 556 43 71
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Klub NAU

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  • Ubezpieczenie NNW dla dzieci chroni przez 24/7 - w szkole i poza nią.
  • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby (w tym COVID-19)
  • ochrona na wypadek poważnych zachorowań
  • zwrot kosztów porady psychiatry w związku z depresją dziecka
  • zwrot kosztów poszukiwania dziecka do 18 r.ż w przypadku zaginięcia
  • wypłata świadczenia z tytułu usunięcia ciała obcego z nosa lub ucha w przypadku żłobków i przedszkoli
 • Aby skorzystać z oferty NNW rodzica należy najpierw wykupić ubezpieczenie NNW dziecka.
 • To ubezpieczenie dodatkowe, które można dokupić do produktu NNW dzieci. Daje on możliwość przeprowadzenia 12 e-konsultacji z lekarzem (z internistą, pediatrą i dietetykiem) w trakcie trwania ubezpieczenia NNW dziecka.
  1. Wejdź na www.interrisk.pl – wybierz Telemedycyna w ubezpieczeniu Edu Plus
  2. Wybierz lekarza: internistę, pediatrę lub dietetyka → termin → metodę (telefon, czat, wideotelefon)
  3. Podaj numer polisy oraz dane osobowe
 • To możliwość codziennych e-rehabilitacji pod nadzorem fizjoterapeuty. Organizacja i pokrycie kosztu:
  • Wizyty wstępnej w Centrum e-Rehabilitacji lub domu Ubezpieczonego,
  • Wizyty kontrolnej i przeprowadzenia oceny stanu zdrowia i ustalenia ewentualnych dalszych potrzeb w zakresie rehabilitacji
  • Wizyta wstępna obejmuje: ocena potrzeb rehabilitacji, instalacja systemu e-Rehabilitacji (aparatury sterująco-telemonitorującej) oraz wyjaśnienie jego funkcjonowania, codziennych sesji e-Rehabilitacji (czas trwania 0,5h) przez okres 30 dni (nadzór fizjoterapeuty)
 • To zwiększenie świadczeń za najczęstsze wypadki
 • OC ucznia to ubezpieczenie dodatkowe, które można dokupić do NNW dzieci. Ubezpieczenie chroni przed finansowymi konsekwencjami, gdy dziecko wyrządzi szkodę osobową lub rzeczową. Suma gwarancyjna na 1 osobę na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 30 000 zł.
 • Tak, pod warunkiem, że się uczą i nie są starsze niż 25 lat.
 • Kod możesz uzyskać u sprzedawcy, który oferował ubezpieczenie NNW dzieci w szkole, do której uczęszcza Twoje dziecko.
  • Podwyższenie świadczeń:
   • śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW
   • poważne zachorowanie na sepsę
   • wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
   • zwrot kosztów poszukiwania dziecka
   • pobyt w szpitalu w wyniku NW
   • pobyt rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w szpitalu w związku z opieką nad hospitalizowanym dzieckiem do 14 r.ż.
   • poważne zachorowania
   • koszty leczenia oraz rehabilitacji
  • Dodanie do zakresu operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
  • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy
  • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku następstw NW
  • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu przy pracy
  • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
  • Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w wyniku śmierci w następstwie NW
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku następstw NW
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
  • Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • Poważne zachorowanie na nowotwór złośliwy czy zdiagnozowanie sepsy
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa
  • Assistance
  • Ochrona w podróży
  Możliwość rozszerzenia zakresu o wyczynowe uprawianie sportu
 • Pracownicy oświaty, administracji publicznej i JST w wieku do 70 r.ż. oraz członkowie ich rodzin:
  • współmałżonkowie/ partnerzy – w wieku do 70 r.ż.
  • dziecko, wnuk,zięć synowa do 70 r.ż.
  • rodzice/ teściowie – do 80 r.ż.
  • wnuki – ochrona do 70 r.ż.
 • Ochrona w Podróży to bezpłatny pakiet dodatkowy, który jest częścią Programu Bezpieczna Rodzina. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy oraz w Maroku, Turcji, Egipcie, Tunezji i Wyspach Kanaryjskich. Ubezpieczenie obejmuje wyjazd trwający do 14 dni w ciągu jednego roku trwania polisy. Możliwość odpłatnego rozszerzenia zakresu ochrony o: ochronę na cały świat, choroby przewlekłe (do 65 r.ż.), kolejny i dłuższy pobyt, amatorskie uprawianie narciarstwa, snowboardingu, windsurfingu oraz narciarstwa wodnego.
 • W celu skorzystania z pakietu należy wypełnić online formularz zgłoszeniowy dostępny na https://nau.pl/pakiet-ochrona-w-podrozy/. Formularz powinien być wysłany najpóźniej 3 dni robocze przed wyjazdem.
 • OC w życiu prywatnym to ubezpieczenie dodatkowe, które można dokupić do ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina. Ubezpieczenie chroni Cię na terenie całej Europy. OC w życiu prywatnym chroni przed finansowymi konsekwencjami, gdy wyrządzimy szkodę osobową lub rzeczową.
  • Ciebie
  • Twoje dzieci
  • żonę/męża
  • zwierzęta domowe
 • OC w życiu zawodowym to ubezpieczenie dodatkowe, które można dokupić do ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina. Ubezpieczenie dostępne jedynie dla pracowników i Dyrektorów placówek oświatowych.
  1. Dla pracownika oświaty (administracji, personel obsługi placówek oświatowych, nauczyciele):
   • Ochrona ubezpieczeniowa we wszystkich placówkach oświatowych, w których świadczona jest praca
   • ochrona ubezpieczeniowa w trakcie pracy w charakterze wychowawcy/opiekuna na obozach, koloniach, zielonych szkołach oraz innych tego typu wyjazdach, w Polsce oraz w Europie.
  2. Dla Dyrektora placówki oświatowej
   Gwarancja ochrony na wypadek roszczeń wynikających np. z niedostatecznego nadzoru w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, uczniom oraz osobom trzecim przebywającym na terenie placówki.
 • Dom Max to ubezpieczenie dodatkowe, które możesz dokupić do ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina. Zapewnia pewną ochronę finansową nieruchomości m.in. w przypadku pożaru, zalania, włamania i kradzieży. W ramach ubezpieczenia Dom Max, OC w życiu prywatnym w cenie.
  • pożar, wybuch, zalanie (w tym zalanie przez sąsiada)
  • włamanie i kradzież
  • wiatr i przeciąg, niezależnie od jego natężenia
  • akty wandalizmu i dewastacji, w tym m.in. graffiti, wybicia okien
  • dom/lokal mieszkalny (w tym także piwnica i miejsce parkingowe) oraz budynki gospodarcze
  • stałe wyposażenie wnętrza
  • mienie ruchome, m.in. meble, sprzęt RTV i AGD
  • szklane przedmioty (okulary, kabina prysznicowa, płyta kuchenna)
  • OC w życiu prywatnym
 • Wniosek można zgłosić:
  • poprzez formularz on-line (rekomendowany sposób),
  • e-mailowo – wysyłając skany dokumentów i wypełniony druk zgłoszenia na adres: szkody.nnw@nau.pl,
  • telefonicznie 22 584 10 00,
  • korespondencyjnie (listownie) przesyłając dokumentację na adres centrali NAU,
  • bezpośrednio w centrali NAU.
 • Na zgłoszenie roszczenia masz 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Po tym terminie roszczenie ulega przedawnieniu (art. 819 § 1 k.c.).
  • składkę opłacasz bezpośrednio w szkole należy skontaktować się z placówką oświatową;
  • składkę opłacasz samodzielnie przez Internet (bez udziału placówki oświatowej) numer polisy możesz ustalić telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód (22 584 10 00) lub Biurem Obsługi Klienta (22 696 72 72).

  W przypadku ubezpieczenia „Bezpieczna Rodzina” numer polisy możesz ustalić telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód (22 584 10 00) lub Biurem Obsługi Klienta (22 696 72 72).
 • Nie wszystkie. Dokumentacja medyczna może być kopią. Oryginały wymagane są w przypadku faktur bądź imiennych rachunków, które należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa z dopiskiem: Dział Likwidacji Szkód.
 • Nie. W sytuacji, gdy nie posiadasz rachunku bankowego, świadczenie możesz odebrać w dowolnej placówce Banku Pekao S.A. za okazaniem:
  • decyzji o przyznaniu świadczenia,
  • dokumentu tożsamości.
 • Nie. Należy przedstawić całość dokumentacji medycznej tj. dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku oraz dokumentację z przebiegu leczenia i rehabilitacji.
 • Jednocześnie z przesłaniem decyzji informującej o przyznaniu świadczenia generujemy zlecenie przelewu na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego. Pieniądze na koncie pojawiają się średnio w ciągu 2 dni roboczych.
 • Decyzja podejmowana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów/informacji. W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji w ww. terminie (np. z powodu braku dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów) decyzja zostanie wydana najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.
 • Decyzja podejmowana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów/informacji. W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji w ww. terminie (np. z powodu braku dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów) decyzja zostanie wydana najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.

  Faktyczny czas likwidacji szkód jest jednak krótszy. Aktualny średni czas likwidacji szkód możesz sprawdzić na górze tej strony.
 • Nie. Taka konieczność występuje tylko w sytuacji opłacania składek za ubezpieczenie bezpośrednio w placówce oświatowej.
 • Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia może zgłosić:
  • Ubezpieczony (pełnoletni) lub Ubezpieczający,
  • Uprawniony z umowy ubezpieczenia,
  • Spadkobierca Ubezpieczonego,
  • inna osoba upoważniona przez wyżej wymienione osoby.
 • Szkodę najlepiej zgłosić po zakończonym leczeniu w ciągu 3 lat od zdarzenia. Szkodę można zgłosić telefonicznie, internetowo (strona www), mailowo, listownie lub osobiście w naszej siedzibie.
 • W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy zgłosić szkodę, przedstawić pełną dokumentację medyczną z leczenia oraz oryginały imiennych faktur/rachunków za poniesione koszty.
 • Z samego faktu zachorowania nie, lecz jeżeli w związku z chorobą dziecko przebywało w szpitalu to tak.
 • Koszty rehabilitacji są w puli kosztów leczenia. Należy zgłosić szkodę, przedstawić pełną dokumentację wraz ze skierowaniem na rehabilitację i oryginały imiennych faktur/rachunków.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

W górę