NAU Ubezpieczenia – NAU - Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży NAU Sklep
 
NAU Sklep  Ubezpieczenie dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Opcja Podstawowa Plus

Wybierz sprawdzone ubezpieczenie i zapewnij swojemu dziecku wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach. Zapoznaj się z ofertą NAU - zaufanego partnera oświaty.
Masz kilkoro dzieci? Z NAU kupujesz ubezpieczenie dla wszystkich w jednym koszyku!

Do każdego ubezpieczenia NNW poradnik
"HEJT wśród dzieci i nastolatków"
GRATIS

Maluchy i bobasy

harcujące w domu, żłobku lub przedszkolu

48 zł/rok

Składka już od

Żłobki Żłobki

Uczniowie

pilnie uczęszczający do podstawówek

52 zł/rok

Składka już od

Szkoła podstawowa Szkoła podstawowa

Młodzież

ze szkół średnich

52 zł/rok

Składka już od

Szkoła Szkoła

Studenci

z każdej uczelni i dowolnego kierunku

52 zł/rok

Składka już od

Studenci Studenci

Ubezpieczenie rodziców od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Nie zapomnij o sobie! Zakup ubezpieczenia dla dziecka to idealny moment, by ubezpieczyć także siebie. Z NAU zrobisz to w ramach jednego koszyka w kilku prostych krokach!

Rodzice

79 zł/rok

Składka już od

Nnw rodzica Nnw rodzica

Ubezpieczenie komunikacyjne

Chcesz ubezpieczyć swój samochód, motocykl bądź skuter? Nie trać czasu na szukanie i porównywanie ofert. W NAU zrobimy to za Ciebie! Znajdziemy najkorzystniejsze dla Ciebie oferty spośród kilkunastu wiodących towarzystw ubezpieczeniowych.

Gwarantujemy
najlepszą cenę

Ty wybierasz,
jak szeroki chcesz pakiet


Ubezpieczenie komunikacyjne Ubezpieczenie komunikacyjne

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  • Ubezpieczenie NNW dla dzieci chroni przez 24/7 - w szkole i poza nią.
  • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby (w tym COVID-19)
  • ochrona na wypadek poważnych zachorowań
  • zwrot kosztów porady psychiatry w związku z depresją dziecka
  • zwrot kosztów poszukiwania dziecka do 18 r.ż w przypadku zaginięcia
  • wypłata świadczenia z tytułu usunięcia ciała obcego z nosa lub ucha w przypadku żłobków i przedszkoli
 • Aby skorzystać z oferty NNW rodzica należy najpierw wykupić ubezpieczenie NNW dziecka.
 • To ubezpieczenie dodatkowe, które można dokupić do produktu NNW dzieci. Daje on możliwość przeprowadzenia 12 e-konsultacji z lekarzem (z internistą, pediatrą i dietetykiem) w trakcie trwania ubezpieczenia NNW dziecka.
  1. Wejdź na www.interrisk.pl – wybierz Telemedycyna w ubezpieczeniu Edu Plus
  2. Wybierz lekarza: internistę, pediatrę lub dietetyka → termin → metodę (telefon, czat, wideotelefon)
  3. Podaj numer polisy oraz dane osobowe
 • To możliwość codziennych e-rehabilitacji pod nadzorem fizjoterapeuty. Organizacja i pokrycie kosztu:
  • Wizyty wstępnej w Centrum e-Rehabilitacji lub domu Ubezpieczonego,
  • Wizyty kontrolnej i przeprowadzenia oceny stanu zdrowia i ustalenia ewentualnych dalszych potrzeb w zakresie rehabilitacji
  • Wizyta wstępna obejmuje: ocena potrzeb rehabilitacji, instalacja systemu e-Rehabilitacji (aparatury sterująco-telemonitorującej) oraz wyjaśnienie jego funkcjonowania, codziennych sesji e-Rehabilitacji (czas trwania 0,5h) przez okres 30 dni (nadzór fizjoterapeuty)
 • Tak, pod warunkiem, że się uczą i nie są starsze niż 25 lat.
 • Wniosek można zgłosić:
  • poprzez formularz on-line (rekomendowany sposób),
  • e-mailowo – wysyłając skany dokumentów i wypełniony druk zgłoszenia na adres: szkody.nnw@nau.pl,
  • telefonicznie 22 584 10 00,
  • korespondencyjnie (listownie) przesyłając dokumentację na adres centrali NAU,
  • bezpośrednio w centrali NAU.
 • Na zgłoszenie roszczenia masz 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Po tym terminie roszczenie ulega przedawnieniu (art. 819 § 1 k.c.).
  • składkę opłacasz bezpośrednio w szkole należy skontaktować się z placówką oświatową;
  • składkę opłacasz samodzielnie przez Internet (bez udziału placówki oświatowej) numer polisy możesz ustalić telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód (22 584 10 00) lub Biurem Obsługi Klienta (22 696 72 72).

  W przypadku ubezpieczenia „Bezpieczna Rodzina” numer polisy możesz ustalić telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód (22 584 10 00) lub Biurem Obsługi Klienta (22 696 72 72).
 • Nie wszystkie. Dokumentacja medyczna może być kopią. Oryginały wymagane są w przypadku faktur bądź imiennych rachunków, które należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa z dopiskiem: Dział Likwidacji Szkód.
 • Nie. W sytuacji, gdy nie posiadasz rachunku bankowego, świadczenie możesz odebrać w dowolnej placówce Banku Pekao S.A. za okazaniem:
  • decyzji o przyznaniu świadczenia,
  • dokumentu tożsamości.
 • Nie. Należy przedstawić całość dokumentacji medycznej tj. dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku oraz dokumentację z przebiegu leczenia i rehabilitacji.
 • Jednocześnie z przesłaniem decyzji informującej o przyznaniu świadczenia generujemy zlecenie przelewu na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego. Pieniądze na koncie pojawiają się średnio w ciągu 2 dni roboczych.
 • Decyzja podejmowana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów/informacji. W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji w ww. terminie (np. z powodu braku dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów) decyzja zostanie wydana najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.
 • Decyzja podejmowana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów/informacji. W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji w ww. terminie (np. z powodu braku dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów) decyzja zostanie wydana najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.

  Faktyczny czas likwidacji szkód jest jednak krótszy. Aktualny średni czas likwidacji szkód możesz sprawdzić na górze tej strony.
 • Nie. Taka konieczność występuje tylko w sytuacji opłacania składek za ubezpieczenie bezpośrednio w placówce oświatowej.
 • Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia może zgłosić:
  • Ubezpieczony (pełnoletni) lub Ubezpieczający,
  • Uprawniony z umowy ubezpieczenia,
  • Spadkobierca Ubezpieczonego,
  • inna osoba upoważniona przez wyżej wymienione osoby.
 • Szkodę najlepiej zgłosić po zakończonym leczeniu w ciągu 3 lat od zdarzenia. Szkodę można zgłosić telefonicznie, internetowo (strona www), mailowo, listownie lub osobiście w naszej siedzibie.
 • W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy zgłosić szkodę, przedstawić pełną dokumentację medyczną z leczenia oraz oryginały imiennych faktur/rachunków za poniesione koszty.
 • Z samego faktu zachorowania nie, lecz jeżeli w związku z chorobą dziecko przebywało w szpitalu to tak.
 • Koszty rehabilitacji są w puli kosztów leczenia. Należy zgłosić szkodę, przedstawić pełną dokumentację wraz ze skierowaniem na rehabilitację i oryginały imiennych faktur/rachunków.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

W górę