Ubezpieczenie NNW – NAU - Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży NAU Sklep
 

Bezpieczna rodzina (NNW)

To wyjątkowy program ubezpieczeniowy stworzony z myślą o potrzebach pracowników oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz członków ich rodzin.

Bezpieczna Rodzina to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dedykowane pracownikom oświaty. Będzie Cię chronić finansowo m.in. w przypadku złamania ręki, skręcenia nogi czy oparzenia. To jednak nie wszystko. Ochroną będziesz objęty także w przypadku zawału serca i udaru mózgu.

  • Wysoki poziom świadczeń ochronnych przy konkurencyjnym poziomie składki
  • Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę i obejmuje uszczerbki powstałe na całym świecie
  • Brak okresu karencji
  • Brak wymogu wstępnych badań medycznych  
  • Możliwość kontynuacji na emeryturze
OchronaZakres ubezpieczenia

NNW
wariant podstawowy

12 zł
miesięcznie

NNW z wyczynowym sportem
wariant podstawowy

BestsellerBestseller

15,5 zł
miesięcznie

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy 90000 zł 90000 zł
Śmierć Ubezpieczenego w wyniku wypadku komunikacyjnego łącznie 75000 zł łącznie 75000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW 70000 zł 70000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca i udaru mózgu przy pracy 65000 zł 65000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 50000 zł 50000 zł
Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w wyniku śmierci w następstwie NW (nie dotyczy zawału i udaru) do 5000 zł do 5000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw NW (1% uszczerbku na zdrowiu) 600 zł 600 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (1% uszczerbku na zdrowiu) 500 zł (maks. 15 000 zł) 500 zł (maks. 15 000 zł)
Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy 6000 zł 6000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego na nowotwór złośliwy na terenie RP 1500 zł 1500 zł
Zwrot kosztów leczenia Ubezpieczonego poniesionych na terenie RP w wyniku NW/zawału serca/udaru mózgu, oraz dodatkowo:
- podlimit na rehabilitację
- podlimit na operacje plastyczne konieczne z powodu NW
- podlimit na odbudowę stomatologiczną utraconego zęba
- podlimit na leki (wypłacane na podstawie oryginałów faktur)
do 10 000 zł
2000 zł
3000 zł
1000 zł max. 200 zł za ząb
250 zł
do 10 000 zł
2000 zł
3000 zł
1000 zł max. 200 zł za ząb
250 zł
Zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych wydawanych na zalecenie w wyniku NW/zawału serca i udaru mózgu do 18000 zł do 18000 zł
Dzienne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu od 1. dnia pobytu na terenie RP 60 zł dzień (maks. 90 dni) 60 zł dzień (maks. 90 dni)
Dzienne świadczenie szpitalne z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na oddziale OIOM i OIT w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu od 1. dnia pobytu na terenie RP łącznie 90 zł dzień (maks. 10 dni) łącznie 90 zł dzień (maks. 10 dni)
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW/ Zawału serca i udaru mózgu do 18 000 zł do 18 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia (min. 1 zmiana daty w szpitalu) 600 zł 600 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki 600 zł 600 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu w wyniku NW (min. 2 zmiany daty w szpitalu) 600 zł 600 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu na terenie RP 500 zł 500 zł
Pakiet usług assistance na terenie RP w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu do 5000 zł do 5000 zł
Dla kogoDla kogo
Pracownik oświaty, administracji publicznej Tak Tak Tak Tak
Członek rodziny pracownika oświaty, administracji publicznej Tak Tak Tak Tak
Współmałżonek, partner, dziecko, wnuk, zięć, synowa, rodzic, rodzic współmałżonka lub partnera Tak Tak Tak Tak
NNW

wariant podstawowy

12 zł miesięcznie

OchronaZakres ubezpieczenia

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy

90000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

łącznie 75000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW

70000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca i udaru mózgu przy pracy

65000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

50000 zł

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w wyniku śmierci w następstwie NW (nie dotyczy zawału i udaru)

do 5000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw NW (1% uszczerbku na zdrowiu)

600 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (1% uszczerbku na zdrowiu)

500 zł (maks. 15 000 zł)

Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy

6000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego na nowotwór złośliwy na terenie RP

1500 zł

Zwrot kosztów leczenia Ubezpieczonego poniesionych na terenie RP w wyniku NW/zawału serca/udaru mózgu oraz dodatkowo:
- podlimit na rehabilitację
- podlimit na operacje plastyczne konieczne z powodu NW
- podlimit na odbudowę stomatologiczną utraconego zęba stałego
- podlimit na leki (wypłacane na podstawie oryginałów faktur)

do 10 000 zł
2000 zł
3000 zł
1000 zł (max. 200 zł za ząb)
250 zł

Zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych wydawanych na zalecenie w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu

do 18 000 zł

Dzienne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu od 1. dnia pobytu na terenie RP

60 zł dzień (maks. 90 dni)

Dzienne świadczenie szpitalne z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na oddziale OIOM i OIT w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu od 1. dnia pobytu na terenie RP

łącznie 90 zł dzień (maks. 10 dni)

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW/ zawału serca i udaru mózgu

do 18 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia (min. 1 zmiana daty w szpitalu)

600 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki

600 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu w wyniku NW (min. 2 zmiany daty w szpitalu)

600 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu na terenie RP

500 zł

Pakiet usług assistane na terenie RP w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu

do 5000 zł

Składka miesięczna za osobę

12 zł

Składka miesięczna za osobę z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu

15,5 zł

Dla kogoDla kogo

Pracownik oświaty, administracji publicznej
Tak
Członek rodziny pracownika oświaty, administracji publicznej
Tak
Współmałżonek, partner, dziecko, wnuk, zięć, synowa, rodzic, rodzic współmałżonka lub partnera
Tak
NNW z wyczynowym sportem

wariant podstawowy

15,5 zł miesięcznie

OchronaZakres ubezpieczenia

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy

90000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

łącznie 75 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW

70000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca i udaru mózgu przy pracy

65000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

50000 zł

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w wyniku śmierci w następstwie NW (nie dotyczy zawału i udaru)

do 5000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw NW (1% uszczerbku na zdrowiu)

600 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (1% uszczerbku na zdrowiu)

500 zł (maks. 15 000 zł)

Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy

6000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego na nowotwór złośliwy na terenie RP

1500 zł

Zwrot kosztów leczenia Ubezpieczonego poniesionych na terenie RP w wyniku NW/zawału serca/udaru mózgu oraz dodatkowo:
- podlimit na rehabilitację
- podlimit na operacje plastyczne konieczne z powodu NW
- podlimit na odbudowę stomatologiczną utraconego zęba stałego
- podlimit na leki (wypłacane na podstawie oryginałów faktur)

do 10000 zł
2000 zł
3000 zł
1000 zł (max. 200 zł za ząb)
250 zł

Zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych wydawanych na zalecenie w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu

do 18 000 zł

Dzienne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu od 1. dnia pobytu na terenie RP

60 zł dzień (maks. 90 dni)

Dzienne świadczenie szpitalne z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na oddziale OIOM i OIT w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu od 1. dnia pobytu na terenie RP

łącznie 90 zł dzień (maks. 10 dni)

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW/ zawału serca i udaru mózgu

do 18 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia (min. 1 zmiana daty w szpitalu)

600 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku ataku padaczki

600 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu w wyniku NW (min. 2 zmiany daty w szpitalu)

600 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu na terenie RP

500 zł

Pakiet usług assistance na terenie RP w wyniku NW/ zawału serca/ udaru mózgu

do 5000 zł

Składka miesięczna za osobę

12 zł

Składka miesięczna za osobę z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu

15,5 zł

Dla kogoDla kogo

Pracownik oświaty, administracji publicznej
Tak
Członek rodziny pracownika oświaty, administracji publicznej
Tak
Współmałżonek, partner, dziecko, wnuk, zięć, synowa, rodzic, rodzic współmałżonka lub partnera
Tak

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

W górę